top of page

תודה !

התמיכה שלכם מאפשרת לנו להמשיך ליצור פעולות תרבות גם בימים אילו.
דרך חיבור בין יוצרי הסרטים לקהל נוכל להמשיך להנות מצפיה בסרטים מעולים ודיונים מרתקים. 

bottom of page